دارایی های نامشهود

فروردین 15, 1401

دارایی های نامشهود به رسمیت شناخته شود

به اعتقاد فعالان حوزه‌های دانش‌بنیان، راهکار دانش‌بنیان کردن اقتصاد و اشتغال آفرین شدن شرکت‌های دانش بنیان در گرو […]