رئیس اتاق ایران

شهریور 29, 1395

غلامحسین شافعی رئیس اتاق ایران شد

غلامحسین شافعی ریاست پارلمان بخش خصوصی در دوره هشتم فعالیت پارلمان بخش خصوصی را بر عهده گرفت. از 449 نفر عضو هیات نمایندگان اتاق ایران،‌401 نفر […]