رتبه بندی

مهر 16, 1401

مجمع تشکل‌های دانش‌بنیان موفق به کسب رتبه A در میان تشکل‌های اتاق ایران شد

مجمع تشکل‌های دانش‌بنیان ایران برای بار دیگر موفق به کسب رتبه A توسط معاونت تشکل‌های اتاق بازرگانی ایران […]