زوایای پنهان و آشکار سپهتن از دیدگاه بخش خصوصی

خرداد 11, 1399

پنل کاربردهای ناوبری در پروژه سپهتن/ زوایای پنهان و آشکار سپهتن از دیدگاه بخش خصوصی

پنل کاربردهای ناوبری در پروژه سپهتن/ زوایای پنهان و آشکار سپهتن از دیدگاه بخش خصوصی سامانه پیمایش هوشمند تردد ناوگان حمل و نقل جاده‌ای کشور موسوم […]