سیدمهدی مدنی

فروردین 11, 1401

 فرآیندهای اداری دولت در ارتباط با شرکت‌های دانش‌بنیان چابک شود

عضو هیات مدیره مجمع تشکل های دانش بنیان ایران گفت: انتظار می رود تا دولت، خود روال و […]