شناسایی چهره

اسفند 23, 1396
عینک های هوش مصنوعی

هوش مصنوعی به کمک پلیس می آید/ عینک های هوش مصنوعی برای شناسایی مجرمان در بزرگ راه ها

هوش مصنوعی به کمک پلیس می آید عینک های هوش مصنوعی برای شناسایی مجرمان در بزرگ راه ها پلیس پکن در حال استفاده آزمایشی از عینک […]