صندوق نوآوری و شکوفایی ریاست جمهوری

تیر 21, 1402

پاویون اختصاصی شرکت‌های دانش‌بنیان ایرانی در جیتکس۲۰۲۳

پاویون اختصاصی شرکت‌های دانش‌بنیان ایرانی در نمایشگاه جیتکس ۲۰۲۳ با حمایت صندوق نوآوری و شکوفایی برپا می‌شود. به […]