طرح کلان ملی

فروردین 27, 1402

افتتاح فاز اول طرح «سیستم بومی اتوماسیون، کنترل و حفاظت پست‌های فشار قوی برق»

با اجرای کامل فاز نخست طرح کلان ملی «سیستم بومی اتوماسیون، کنترل و حفاظت پست‌های فشار قوی برق»، […]