علم و فناوری

تیر 5, 1400

گزارش 2021 یونسکو نشان‌دهنده رشد فزاینده زیست‌بوم نوآوری ایران است

مرور وضعیت علم، فناوری و نوآوری در ایران بر اساس تازه‌ترین گزارش یونسکو، نشان دهنده جهش چشمگیر شرکت‌های دانش‌بنیان و خلاق ایران در 5 سال اخیر است.