مجلس شورای اسلامی

شهریور 6, 1400

بیانیه مجمع تشکل‌های دانش‌بنیان ایران و فدراسیون فاوا پیرامون طرح صیانت

مجمع تشکل‌های دانش‌بنیان ایران و فدراسیون فناوری اطلاعات و ارتباطات ایران طی بیانیه‌ای مواضع خود را نسبت به طرح قانون حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی بیان کردند.
مرداد 6, 1400

کسب‌و کارهای اینترنتی دانش بنیان زیرتیغ مجلس

طرح "صیانت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی" که حالا با نام "صیانت کاربران در فضای مجازی" شناخته می‌شود، چند سال گذشته مطرح شد و اخیرا نیر مجددا نُقل مجلس شده و در اوایل تیرماه سال جاری سر از مجلس شورای اسلامی درآورد.