محدودیت

آبان 9, 1400

مهم‌ترین چالش‌ دانش‌بنیان‌ها چیست؟

یادداشت منتشر شده از رئیس مجمع تشکل‌های دانش‌بنیان ایران در ماهنامه پیوست: در کشورمان، به شرکت‌هایی که با […]