مدیرعامل شرکت الکترونیک برتر

مرداد 4, 1400

آب رفتن سرمایه، تولیدکنندگان را تهدید می‌کند

مدیرعامل شرکت الکترونیک برتر در رابطه با وضعیت تولید در ایران گفت: در دوسال گذشته هرآنچه که فروختیم نتوانسته‌ایم همان تعداد را به انبار خودمان برگردانیم و این یعنی تحلیل رفتن سرمایه تولیدکنندگان که در شرایط فعلی یکی از خطرات بزرگی است که با آن مواجه هستیم.