میز خدمت

مرداد 9, 1401

کارگاه صنعت ساختمان توسط مجمع تشکل های دانش بنیان برگزار شد

کارگاه صنعت ساختمان از سلسله کارگاه‌های آشنایی با مزایا و شرایط دانش‌بنیان شدن توسط مجمع تشکل‌های دانش‌بنیان ایران، […]