نشست مجمع عمومی سالیانه مجمع تشکل های دانش بنیان برگزار شد

تیر 16, 1399

گزارش خبری و تصویری نشست مجمع عمومی سالیانه مجمع تشکل های دانش بنیان برگزار شد

نشست مجمع عمومی سالیانه مجمع تشکل های دانش بنیان برگزار شد مجمع عمومی سالیانه مجمع تشکل های دانش بنیان ایران یکشنبه 15 تیر ماه برگزار شد. […]