نیواطلس

اسفند 20, 1396
تولید برق از باران با سلول هیبریدی خورشیدی

توسط پژوهشگران چینی انجام شد/ تولید برق از باران با سلول های خورشیدی هیبریدی

توسط پژوهشگران چینی انجام شد/ تولید برق از باران با سلول های خورشیدی هیبریدی   محققان چینی یک نوع سلول خورشیدی هیبریدی ساخته اند که در هوای […]