پزشکی بازساختی

اردیبهشت 23, 1397
تولید سلول بنیادی و پزشکی

دریافت مجوز تولید دو محصول دانش‌بنیان در حوزه سلول‌های بنیادی

دریافت مجوز تولید دو محصول دانش‌بنیان در حوزه سلول‌های بنیادی یک شرکت دانش‌بنیان پژوهشی-تولیدی موفق شد مجوز تولید […]