کسب و کارهای اینترنتی

مرداد 6, 1400

کسب‌و کارهای اینترنتی دانش بنیان زیرتیغ مجلس

طرح "صیانت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی" که حالا با نام "صیانت کاربران در فضای مجازی" شناخته می‌شود، چند سال گذشته مطرح شد و اخیرا نیر مجددا نُقل مجلس شده و در اوایل تیرماه سال جاری سر از مجلس شورای اسلامی درآورد.