کسب و کار

شهریور 3, 1400

تجاری‌سازی و کسب درآمد موضوع اصلی دانش‌بنیان‌هاست

رئیس مجمع تشکل‌های دانش‌بنیان ایران در گفت‌وگو با رادیو اقتصاد پیرامون ارتقاء فرهنگ کارآفرینی دانش‌بنیان و فعالیت در این حوزه گفت: در این رویکرد متولیان و دولت‌ها سعی دارند با کاهش محدودیت‌ها منجر به تولید ثروت شوند.