کشاورزی

شهریور 21, 1401

کارگاه آشنایی با مزایا و شرایط دانش‌بنیان شدن در حوزه کشاورزی برگزار شد

کارگاه حوزه کشاورزی از سلسله کارگاه‌های آشنایی با مزایا و شرایط دانش‌بنیان شدن توسط مجمع تشکل‌های دانش‌بنیان ایران […]