کمبود دارو

آبان 22, 1401

عدم قیمت‌گذاری به موقع در حوزه دارو و درمان به کمبود دارو در کشور دامن زده است

ناصر ریاحی، عضو هیات رئیسه اتاق تهران و عضو هیات مدیره انجمن شرکت‌های دانش‌بنیان حوزه سلامت تهران، دلیل […]