لزوم اثرگذاری در تدوین آیین نامه‌های قانون جهش تولید دانش بنیان

بلامانع بودن فعالیت شرکت‌های دانش‌بنیان در اماکن مسکونی
مرداد 9, 1401
برنامه‌ریزی برای حضور قدرتمند ایران در جیتکس ۲۰۲۲
مرداد 25, 1401

لزوم اثرگذاری در تدوین آیین نامه‌های قانون جهش تولید دانش بنیان

با توجه به تدوین آیین‌نامه‌های قانون جهش تولید دانش‌بنیان با مشورت بخش خصوصی، مجمع تشکل‌های دانش‌بنیان ایران، مرکز نوآوری و تحول دیجیتال با همکاری کمیسیون کسب وکارهای دانش بنیان ایران و کمیسیون اقتصاد نوآوری و تحول دیجیتال اتاق تهران اقدام به تهیه پیش نویس این آیین نامه‌های مذکور کرده است.

به گزارش روابط عمومی مجمع تشکل‌های دانش‌بنیان ایران، با توجه به تدوین آیین‌نامه‌های قانون جهش تولید دانش‌بنیان با مشورت بخش خصوصی، مجمع تشکل‌های دانش‌بنیان ایران، مرکز نوآوری و تحول دیجیتال با همکاری کمیسیون کسب وکارهای دانش بنیان ایران و کمیسیون اقتصاد نوآوری و تحول دیجیتال اتاق تهران اقدام به تهیه پیش نویس این آیین نامه‌های مذکور کرده است.

در این راستا جلسه مشترکی با همکاری کمیسیون کسب و کارهای دانش‌بنیان و مجمع تشکل‌های دانش‌بنیان در اتاق بازرگانی ایران برگزار شد.

در این جلسه افشین کلاهی رییس مجمع تشکل‌های دانش‌بنیان ایران در رابطه با تدوین قانون جهش تولید دانش‌بنیان گفت: از ابتدای تدوین قانون جهش تولید دانش بنیان به این موضوع ورود کردیم و سعی کردیم در تدوین آیین نامه‌های مرتبط با قانون جهش تولید دانش بنیان اثر گذار باشیم.

وی با تاکید بر اینکه در این راستا تعامل خوبی با معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری داشته‌ایم، اظهار کرد: از این رو در تلاشیم که بیشترین تاثیر را بر روی تدوین آیین‌نامه‌های این قانون بگذاریم.

رئیس مجمع تشکل‌های دانش‌بنیان ایران ادامه داد: چهار آیین نامه در گام اول در حال تدوین توسط بخش خصوصی است و این بار از معدود دفعاتی است که مقرر شده دولت بر مبنای آیین نامه پیشنهادی بخش خصوصی عمل کند.

رییس کمیسیون کسب و کارهای دانش بنیان ایران با تاکید براینکه بخشی از تدوین آیین نامه‌های بخش خصوصی توسط مرکز نوآوری و تحول دیجیتال اتاق تهران انجام شده است، خاطر نشان کرد: این جلسه به منظور هم اندیشی اعضای کمیسیون کسب و کار و مجمع تشکل‌های دانش‌بنیان و سایر فعالان اکوسیستم برگزار شد تا به جمع‌بندی مناسبی برسیم و به وزارت امور اقتصادی و معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری ارسال می‌کنیم؛ چرا که دولت بر اساس مواد ۲ و ۳ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار موظف است نظرات مشورتی بخش خصوصی را مد نظر قرار دهد که امیدواریم این اتفاق بیفتد.

بر اساس این گزارش، در تدوین این آیین‌نامه‌های اجرایی تلاش شده، بند ب و ت ماده ۱۱ قانون جهش تولید دانش‌بنیان، ذیل بند قانونی باشد و نه فراتر از آن و  همچنین تا جایی که ممکن است در متن آیین‌نامه‌های اجرایی مصادیق مطرح شود و به کمیته و کارگروهی ارجاع داده نشود.

در بند الف ماده 11 آمده است:

در ماده (١۴١) قانون مالیات‌های مستقیم عبارت «وکالاهای واسطه‌ای نیمه خام» بعد از عبارت‌های «بیست درصد (۲۰ ٪) درآمد حاصل از صادرات مواد خام» و «فهرست مواد خام و کالاهای نفتی» اضافه می‌شود.

در بند ب این ماده آمده است:

معادل هزینه انجام شده برای فعالیت‌های تحقیق و توسعه، به عنوان اعتبار مالیاتی با قابلیت انتقال به سنوات آتی به شرکت‌ها و مؤسسات متقاضی اعطاء می‌شود و معادل آن از مالیات قطعی شده سال انجام هزینه مذکور یا سالهای بعد کسر می‌شود.

قرار بود آیین‌نامه اجرایی این بندها حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ این قانون توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تهیه شود و به تصویب هیأت وزیران برسد. مسؤول نظارت بر اجرای این بند شورای راهبری فناوری‌ها و تولیدات دانش‌بنیان است.

در این جلسه آیین‌نامه‌های تدوین شده در وزارت اقتصادی و امور دارایی مورد بررسی قرار گرفت، ولی در نهایت از سوی نماینده این وزارتخانه اعلام شد آیین‌نامه این دو ماده مربوط به این وزارتخانه با آیین‌نامه‌های تدوین شده در بخش خصوصی مطابقت ندارد، ضمن آنکه این آیین‌نامه‌ها بدون مشارکت بخش خصوصی تدوین و ارسال شده است.

با توجه به تدوین آیین‌نامه‌های قانون جهش تولید دانش‌بنیان با مشورت بخش خصوصی، مجمع تشکل‌های دانش‌بنیان ایران، مرکز نوآوری و تحول دیجیتال با همکاری کمیسیون کسب وکارهای دانش بنیان ایران و کمیسیون اقتصاد نوآوری و تحول دیجیتال اتاق تهران اقدام به تهیه پیش نویس این آیین نامه‌های مذکور کرده است.

در این راستا جلسه مشترکی با همکاری کمیسیون کسب و کارهای دانش‌بنیان و مجمع تشکل‌های دانش‌بنیان در اتاق بازرگانی ایران برگزار شد.

در این جلسه افشین کلاهی رییس مجمع تشکل‌های دانش‌بنیان ایران در رابطه با تدوین قانون جهش تولید دانش‌بنیان گفت: از ابتدای تدوین قانون جهش تولید دانش بنیان به این موضوع ورود کردیم و سعی کردیم در تدوین آیین نامه‌های مرتبط با قانون جهش تولید دانش بنیان اثر گذار باشیم.

وی با تاکید بر اینکه در این راستا تعامل خوبی با معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری داشته‌ایم، اظهار کرد: از این رو در تلاشیم که بیشترین تاثیر را بر روی تدوین آیین‌نامه‌های این قانون بگذاریم.

رئیس مجمع تشکل‌های دانش‌بنیان ایران ادامه داد: چهار آیین نامه در گام اول در حال تدوین توسط بخش خصوصی است و این بار از معدود دفعاتی است که مقرر شده دولت بر مبنای آیین نامه پیشنهادی بخش خصوصی عمل کند.

رییس کمیسیون کسب و کارهای دانش بنیان ایران با تاکید براینکه بخشی از تدوین آیین نامه‌های بخش خصوصی توسط مرکز نوآوری و تحول دیجیتال اتاق تهران انجام شده است، خاطر نشان کرد: این جلسه به منظور هم اندیشی اعضای کمیسیون کسب و کار و مجمع تشکل‌های دانش‌بنیان و سایر فعالان اکوسیستم برگزار شد تا به جمع‌بندی مناسبی برسیم و به وزارت امور اقتصادی و معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری ارسال می‌کنیم؛ چرا که دولت بر اساس مواد ۲ و ۳ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار موظف است نظرات مشورتی بخش خصوصی را مد نظر قرار دهد که امیدواریم این اتفاق بیفتد.

بر اساس این گزارش، در تدوین این آیین‌نامه‌های اجرایی تلاش شده، بند ب و ت ماده ۱۱ قانون جهش تولید دانش‌بنیان، ذیل بند قانونی باشد و نه فراتر از آن و  همچنین تا جایی که ممکن است در متن آیین‌نامه‌های اجرایی مصادیق مطرح شود و به کمیته و کارگروهی ارجاع داده نشود.

در بند الف ماده 11 آمده است:

در ماده (١۴١) قانون مالیات‌های مستقیم عبارت «وکالاهای واسطه‌ای نیمه خام» بعد از عبارت‌های «بیست درصد (۲۰ ٪) درآمد حاصل از صادرات مواد خام» و «فهرست مواد خام و کالاهای نفتی» اضافه می‌شود.

در بند ب این ماده آمده است:

معادل هزینه انجام شده برای فعالیت‌های تحقیق و توسعه، به عنوان اعتبار مالیاتی با قابلیت انتقال به سنوات آتی به شرکت‌ها و مؤسسات متقاضی اعطاء می‌شود و معادل آن از مالیات قطعی شده سال انجام هزینه مذکور یا سالهای بعد کسر می‌شود.

قرار بود آیین‌نامه اجرایی این بندها حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ این قانون توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تهیه شود و به تصویب هیأت وزیران برسد. مسؤول نظارت بر اجرای این بند شورای راهبری فناوری‌ها و تولیدات دانش‌بنیان است.

در این جلسه آیین‌نامه‌های تدوین شده در وزارت اقتصادی و امور دارایی مورد بررسی قرار گرفت، ولی در نهایت از سوی نماینده این وزارتخانه اعلام شد آیین‌نامه این دو ماده مربوط به این وزارتخانه با آیین‌نامه‌های تدوین شده در بخش خصوصی مطابقت ندارد، ضمن آنکه این آیین‌نامه‌ها بدون مشارکت بخش خصوصی تدوین و ارسال شده است

در این راستا جلسه مشترکی با همکاری کمیسیون کسب و کارهای دانش‌بنیان و مجمع تشکل‌های دانش‌بنیان در اتاق بازرگانی ایران برگزار شد.

در این جلسه افشین کلاهی رییس مجمع تشکل‌های دانش‌بنیان ایران در رابطه با تدوین قانون جهش تولید دانش‌بنیان گفت: از ابتدای تدوین قانون جهش تولید دانش بنیان به این موضوع ورود کردیم و سعی کردیم در تدوین آیین نامه‌های مرتبط با قانون جهش تولید دانش بنیان اثر گذار باشیم.

وی با تاکید بر اینکه در این راستا تعامل خوبی با معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری داشته‌ایم، اظهار کرد: از این رو در تلاشیم که بیشترین تاثیر را بر روی تدوین آیین‌نامه‌های این قانون بگذاریم.

رئیس مجمع تشکل‌های دانش‌بنیان ایران ادامه داد: چهار آیین نامه در گام اول در حال تدوین توسط بخش خصوصی است و این بار از معدود دفعاتی است که مقرر شده دولت بر مبنای آیین نامه پیشنهادی بخش خصوصی عمل کند.

رییس کمیسیون کسب و کارهای دانش بنیان ایران با تاکید براینکه بخشی از تدوین آیین نامه‌های بخش خصوصی توسط مرکز نوآوری و تحول دیجیتال اتاق تهران انجام شده است، خاطر نشان کرد: این جلسه به منظور هم اندیشی اعضای کمیسیون کسب و کار و مجمع تشکل‌های دانش‌بنیان و سایر فعالان اکوسیستم برگزار شد تا به جمع‌بندی مناسبی برسیم و به وزارت امور اقتصادی و معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری ارسال می‌کنیم؛ چرا که دولت بر اساس مواد ۲ و ۳ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار موظف است نظرات مشورتی بخش خصوصی را مد نظر قرار دهد که امیدواریم این اتفاق بیفتد.

بر اساس این گزارش، در تدوین این آیین‌نامه‌های اجرایی تلاش شده، بند ب و ت ماده ۱۱ قانون جهش تولید دانش‌بنیان، ذیل بند قانونی باشد و نه فراتر از آن و  همچنین تا جایی که ممکن است در متن آیین‌نامه‌های اجرایی مصادیق مطرح شود و به کمیته و کارگروهی ارجاع داده نشود.

در بند الف ماده 11 آمده است:

در ماده (١۴١) قانون مالیات‌های مستقیم عبارت «وکالاهای واسطه‌ای نیمه خام» بعد از عبارت‌های «بیست درصد (۲۰ ٪) درآمد حاصل از صادرات مواد خام» و «فهرست مواد خام و کالاهای نفتی» اضافه می‌شود.

در بند ب این ماده آمده است:

معادل هزینه انجام شده برای فعالیت‌های تحقیق و توسعه، به عنوان اعتبار مالیاتی با قابلیت انتقال به سنوات آتی به شرکت‌ها و مؤسسات متقاضی اعطاء می‌شود و معادل آن از مالیات قطعی شده سال انجام هزینه مذکور یا سالهای بعد کسر می‌شود.

قرار بود آیین‌نامه اجرایی این بندها حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ این قانون توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تهیه شود و به تصویب هیأت وزیران برسد. مسؤول نظارت بر اجرای این بند شورای راهبری فناوری‌ها و تولیدات دانش‌بنیان است.

در این جلسه آیین‌نامه‌های تدوین شده در وزارت اقتصادی و امور دارایی مورد بررسی قرار گرفت، ولی در نهایت از سوی نماینده این وزارتخانه اعلام شد آیین‌نامه این دو ماده مربوط به این وزارتخانه با آیین‌نامه‌های تدوین شده در بخش خصوصی مطابقت ندارد، ضمن آنکه این آیین‌نامه‌ها بدون مشارکت بخش خصوصی تدوین و ارسال شده است.

تاریخ انتشار: 1401/05/12

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *