اولین گردهم آیی بانوان دانش بنیان

رویدادهای علمی و فناوری هفته نخست آذرماه
آذر 6, 1395
دولت‌ تا چه سطحی باید با بنگاه‌های فناوری محور تعامل کنند?
دی 4, 1395

اولین گردهم آیی بانوان دانش بنیان

 

‏یکی از مهم ترین معیارها جهت سنجش درجه توسعه یافتگی یک کشور، میزان اهمیت و اعتباری است که زنان در آن کشور دارا می باشند. اکنون نکاه جهان، بیشتر به سوی زنان معطوف شده است زیرا امروز، برای تحقق توسعه اجتماعی، تسریع فرایند توسعه اقتصادی و محقق شدن عدالت اجتماعی، چنان چه به زن به عنوان نیروی فعال و سازنده نگریسته شود، قطعآ تاثیر بسیاری در روند توسعه و افزایش کفی و کیفی نیروی انسانی آن جامعه خواهد داشت.
‏در این راستا مجمع تشکل های دانش بنیان قصد دارد گردهم آیی زنان فعال در حوزه دانش بنیان در روز شنبه ١١ ‏دیماه ‏دراتاق بازرگانی تهران از ساعت 10 ‏الی 12 ‏برگزارنماید.
‏و مفتخریم، جهت شرکت در این گردهم آیی و بهره برداری مفید از این رویداد ا شما دعوت نماییم.

 
اولین گردهم آیی بانوان دانش بنیان
اولین گردهم آیی بانوان دانش بنیان
اولین گردهم آیی بانوان دانش بنیان
اولین گردهم آیی بانوان دانش بنیان
اولین گردهم آیی بانوان دانش بنیان
اولین گردهم آیی بانوان دانش بنیان
اولین گردهم آیی بانوان دانش بنیان
اولین گردهم آیی بانوان دانش بنیان
اولین گردهم آیی بانوان دانش بنیان
اولین گردهم آیی بانوان دانش بنیان
اولین گردهم آیی بانوان دانش بنیان
اولین گردهم آیی بانوان دانش بنیان
اولین گردهم آیی بانوان دانش بنیان
اولین گردهم آیی بانوان دانش بنیان
اولین گردهم آیی بانوان دانش بنیان
اولین گردهم آیی بانوان دانش بنیان
اولین گردهم آیی بانوان دانش بنیان
اولین گردهم آیی بانوان دانش بنیان
‏یکی از مهم ترین معیارها جهت سنجش درجه توسعه یافتگی یک کشور، میزان اهمیت و اعتباری است که زنان در آن کشور دارا می باشند. اکنون نکاه جهان، بیشتر به سوی زنان معطوف شده است زیرا امروز، برای تحقق توسعه اجتماعی، تسریع فرایند توسعه اقتصادی و محقق شدن عدالت اجتماعی، چنان چه به زن به عنوان نیروی فعال و سازنده نگریسته شود، قطعآ تاثیر بسیاری در روند توسعه و افزایش کفی و کیفی نیروی انسانی آن جامعه خواهد داشت.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *