‏یکی از مهم ترین معیارها جهت سنجش درجه توسعه یافتگی یک کشور، میزان اهمیت و اعتباری است که زنان در آن کشور دارا می باشند. اکنون نکاه جهان، بیشتر به سوی زنان معطوف شده است زیرا امروز، برای تحقق توسعه اجتماعی، تسریع فرایند توسعه اقتصادی و محقق شدن عدالت اجتماعی، چنان چه به زن به عنوان نیروی فعال و سازنده نگریسته شود، قطعآ تاثیر بسیاری در روند توسعه و افزایش کفی و کیفی نیروی انسانی آن جامعه خواهد داشت.
‏در این راستا مجمع تشکل های دانش بنیان قصد دارد گردهم آیی زنان فعال در حوزه دانش بنیان در روز شنبه ١١ ‏دیماه ‏دراتاق بازرگانی تهران از ساعت 10 ‏الی 12 ‏برگزارنماید.
‏و مفتخریم، جهت شرکت در این گردهم آیی و بهره برداری مفید از این رویداد ا شما دعوت نماییم.

 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
17
19
18
‏یکی از مهم ترین معیارها جهت سنجش درجه توسعه یافتگی یک کشور، میزان اهمیت و اعتباری است که زنان در آن کشور دارا می باشند. اکنون نکاه جهان، بیشتر به سوی زنان معطوف شده است زیرا امروز، برای تحقق توسعه اجتماعی، تسریع فرایند توسعه اقتصادی و محقق شدن عدالت اجتماعی، چنان چه به زن به عنوان نیروی فعال و سازنده نگریسته شود، قطعآ تاثیر بسیاری در روند توسعه و افزایش کفی و کیفی نیروی انسانی آن جامعه خواهد داشت.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

5 + دو =