بودجه معاونت علمی و فناوری در سال ۹۸ کاهش یافت

به گزارش خبرگزاری ایرنا، بررسی بودجه پیشنهادی برای معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و بنیاد ملی نخبگان بیانگر کاهش حدود ۵۰ درصدی است، کاهشی که می تواند بر روند رو به رشد اقتصاد دانش بنیان در کشور و توجه هرچه بیشتر به این بخش اثرگذار باشد.

کاهش بودجه معاونت علمی سدی در برابر توسعه اقتصاد دانش بنیان
به گزارش روز دوشنبه خبرنگار گروه علمی ایرنا، بررسی عددی لایحه پیشنهادی بودجه سال ۱۳۹۸ معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری که بخش های مختلفی از جمله چندین ستاد علم و فناوری را مدیریت می کند، نشان می دهد که ۴۷۷ میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان بودجه این نهاد، در سال ۱۳۹۸ به ۳۰۳ میلیارد و ۹۶۰ میلیون تومان کاهش یافته است.
بودجه پیشنهادی سال آینده برای نهاد معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری بعنوان سکاندار و متولی اصلی توسعه اقتصاد دانش بنیان در کشور نسبت به سال ۱۳۹۷ رقم ۱۷۳ میلیارد و ۳۴۰ میلیون تومان یعنی ۳۶ درصد کاهش یافته است.
البته بودجه بنیاد ملی نخبگان نیز که از زیرمجموعه های معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری محسوب می شود، حدود ۲۴ درصد کاهش یافته است.
بر اساس این گزارش، ۶۵ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان بودجه تعیین شده برای بنیاد ملی نخبگان در سال ۱۳۹۷ بود که برای سال ۱۳۹۸ رقم ۴۹ میلیارد و ۶۹۹ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان پیشنهاد شده است.
بعبارتی بودجه سال ۱۳۹۸ بنیاد ملی نخبگان نسبت به سال ۱۳۹۷ رقمی معادل ۱۵ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان یعنی ۲۴ درصد کاهش یافته است.
حال آنکه مقایسه مجموع ارقام بودجه سال گذشته معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و بنیاد ملی نخبگان با بودجه سال آینده، حکایت از کاهش ۱۸۹ میلیاردی یا حدود ۵۰ درصدی آن دارد.
روند کاهشی که به گفته معاون توسعه مدیریت و سرمایه معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، با توجه به روند سیاست ها و برنامه های کلان کشور مبنی بر ضرورت تبدیل اقتصاد سنتی به اقتصاد دانش بنیان و لزوم حمایت از حوزه دانش بنیان مقداری تعجب آور است.
علیرضا دلیری روز دوشنبه در گفتگو با خبرنگار گروه علمی ایرنا با بیان اینکه سازمان برنامه و بودجه با افزایش بودجه معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری موافق بوده است و حتی رقم بودجه این معاونت را افزایش داده بود، در خصوص چرایی کاهش حدود ۵۰ درصدی این بودجه اظهار بی اطلاعی کرد.

 تغییرات بودجه ای مجموعه های تحت مدیریت معاونت علمی
اما بررسی عددی لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ بودجه کل کشور بیانگر آن است که بودجه تمام ستادها و زیرمجموعه های این معاونت به غیر از پارک علم و فناوری پردیس روند کاهشی داشته است.
از بین ستادها و مراکز وابسته، تنها بودجه پارک فناوری پردیس افزایش ۴۴ درصدی دارد.
افزایشی که البته به گفته معاون توسعه مدیریت و سرمایه معاونت علمی، در حقیقت نسبت به سال گذشته روند کاهشی دارد چراکه درآمدهای امسال پارک در رقم بودجه پیشنهادی سال آینده جزو بودجه این مرکز محاسبه شده است.
دلیری افزود: باقی پارک های علم و فناوری با پیگیری های انجام شده حدود ۷۲ درصد افزایش بودجه داشته اند اما پارک پردیس به دلیل اینکه ذیل معاونت است، عملا نسبت به لایحه چیزی حدود ۵۰ درصد کاهش بودجه داشته و نسبت به سال گذشته کمتر شده است.

بودجه ستاد ویژه توسعه فناوری نانو:
بودجه ستاد ویژه توسعه فناوری نانو در سال ۱۳۹۷ معادل ۷۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان بود که برای سال ۱۳۹۸ این رقم به ۴۸ میلیارد و ۶۵۰ میلیون تومان کاهش یافته است.
بعبارتی بودجه ۱۳۹۸ ستاد ویژه توسعه فناوری نانو نسبت به سال ۱۳۹۷ رقم ۲۳ میلیارد و ۸۵۰ میلیون معادل ۳۲ درصد کاهش یافته است.

**بودجه صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران
۲۰ میلیارد و ۸۰۰ میلیون برای صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور در لایحه بودجه ۹۸ در نظر گرفته شده اسست اما رقم تعیین شده در سال گذشته ۳۱ میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان بود.
بعبارتی بودجه این صندوق در سال ۱۳۹۸ نسبت به سال گذشته ۱۰ میلیارد و ۹۰۰ میلیون تومان یعنی ۳۴ درصد کاهش یافته است.

بودجه پارک فناوری پردیس
۳۰ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان برای پارک فناوری پردیس تعیین شده که بودجه مصوب سال گذشته این مرکز ۲۱ میلیارد و ۳۳۰ میلیون تومان بود.
بعبارتی بودجه ۱۳۹۸ پارک فناوری پردیس نسبت به سال ۱۳۹۷ رقم ۹ میلیارد و ۴۷۰ میلیون تومان یعنی ۴۴ درصد افزایش یافته است.

بودجه ستادی معاونت علمی
**۱۴۵ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان برای معاونت علمی تعیی شده است اما بودجه مصوب سال گذشته این نهاد ۲۴۹ میلیارد و ۴۵۰ میلیون تومان بوده است.
بعبارتی بودجه ستادی معاونت علمی ۱۰۳ میلیارد و ۶۵۰ میلیون یعنی حدود ۷۱ درصد کاهش یافته است.

بودجه ستاد علوم و ففناوری های شناختی
۸ میلیارد و ۵۱۰ میلیون تومان برای ستاد توسعه علوم و فناوری های شناختی در نظر گرفته شده است که بودجه مصوب سال گذشته این ستاد ۱۵ میلیارد و ۴۳۰ میلیون بوده است.
بر این اساس، بودجه ستاد توسعه علوم و فناوری های شناختی معاونت علمی رقمی معادل ۶ میلیارد و ۹۲۰ میلیون یا ۸۱ درصد کاهش یافته است.بودجه ستاد توسعه زیست فناوری
۱۳ میلیارد و ۸۵۰ میلیون تومان برای ستاد توسعه زیست فناوری معاونت علمی است که مصوب سال گذشته این ستاد ۲۲ میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان بود.
بعبارتی بودجه ستاد توسعه زیست فناوری معاونت علمی رقمی معادل ۸ میلیارد و ۴۵۰ میلیون تومان یعنی ۶۱ درصد کاهش یافته است.

بودجه ستاد توسعه فناوری های نوین
۲۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان برای ستاد توسعه فناوری های نوین در نظر گرفته شده است اما مصوب سال گذشته این ستاد ۳۹ میلیارد تومان بود.
بعبارتی بودجه ستاد توسعه فناوری های نوین معاونت علمی رقم ۱۶ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان یا ۷۳ درصد کاهش یافته است.

 بودجه ستاد توسعه فناوری سلول های بنیادی
بالغ بر یک میلیارد و ۵۵۰ میلیون تومان برای ستاد توسعه فناوری های سلول های بنیادی است که بودجه مصوب سال گذشته این ستاد ۲ میلیارد و ۷۹۰ میلیون تومان بود.
بعبارتی بودجه ستاد توسعه فناوری های سلول های بنیادی معاونت علمی رقم یک میلیارد و ۲۴۰ میلیون تومان یعنی ۸۰ درصد کاهش یافته است.

بودجه مرکز تعاملات بین المللی علمی و فناوری
بالغ بر ۱۱ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان تحت عنوان بودجه مرکز تعاملات بین المللی علمی و فناوری تعیین شده است اما مصوب سال گذشته این معاونت ۲۰ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان بود.
بعبارتی بودجه مرکز تعاملات بین المللی علمی و فناوری معاونت علمی رقمی معادل ۹ میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان معادل ۸۰ درصد کاهش یافته است.
لایحه بودجه سال ۹۸ که چهارم دی ماه تقدیم مجلس شورای اسلامی شد، از دو بخش کلی «بودجه عمومی» و بودجه «شرکت‌های دولتی، موسسات انتفاعی وابسته به دولت و بانک‌ها» تشکیل می‌شود.
لایحه‌ای که دولت به مجلس برد با سقف ۱۷۰۳ هزار میلیارد تومانی بسته شده است که در مقایسه با ۱۲۲۳ هزار میلیارد تومان سال جاری تا ۴۸۱ هزار میلیارد تومان معادل ۴۰ درصد رشد دارد.

 

تاریخ انتشار ۱۳۹۷/۱۰/۱۱

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

هفده − 12 =