بودجه معاونت علمی و فناوری در سال 98 کاهش یافت

آمادگی صندوق نوآوری برای راه اندازی صندوق های خطرپذیر
دی 8, 1397
اسامی واحدهای تولید فناوری‌ اطلاعات برای معافیت مالیاتی ابلاغ شد
دی 15, 1397

بودجه معاونت علمی و فناوری در سال 98 کاهش یافت

بودجه معاونت علمی و فناوری در سال 98 کاهش یافت

به گزارش خبرگزاری ایرنا، بررسی بودجه پیشنهادی برای معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و بنیاد ملی نخبگان بیانگر کاهش حدود 50 درصدی است، کاهشی که می تواند بر روند رو به رشد اقتصاد دانش بنیان در کشور و توجه هرچه بیشتر به این بخش اثرگذار باشد.

کاهش بودجه معاونت علمی سدی در برابر توسعه اقتصاد دانش بنیان
به گزارش روز دوشنبه خبرنگار گروه علمی ایرنا، بررسی عددی لایحه پیشنهادی بودجه سال 1398 معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری که بخش های مختلفی از جمله چندین ستاد علم و فناوری را مدیریت می کند، نشان می دهد که 477 میلیارد و 300 میلیون تومان بودجه این نهاد، در سال 1398 به 303 میلیارد و 960 میلیون تومان کاهش یافته است.
بودجه پیشنهادی سال آینده برای نهاد معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری بعنوان سکاندار و متولی اصلی توسعه اقتصاد دانش بنیان در کشور نسبت به سال 1397 رقم 173 میلیارد و 340 میلیون تومان یعنی 36 درصد کاهش یافته است.
البته بودجه بنیاد ملی نخبگان نیز که از زیرمجموعه های معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری محسوب می شود، حدود 24 درصد کاهش یافته است.
بر اساس این گزارش، 65 میلیارد و 500 میلیون تومان بودجه تعیین شده برای بنیاد ملی نخبگان در سال 1397 بود که برای سال 1398 رقم 49 میلیارد و 699 میلیون و 200 هزار تومان پیشنهاد شده است.
بعبارتی بودجه سال 1398 بنیاد ملی نخبگان نسبت به سال 1397 رقمی معادل 15 میلیارد و 800 میلیون تومان یعنی 24 درصد کاهش یافته است.
حال آنکه مقایسه مجموع ارقام بودجه سال گذشته معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و بنیاد ملی نخبگان با بودجه سال آینده، حکایت از کاهش 189 میلیاردی یا حدود 50 درصدی آن دارد.
روند کاهشی که به گفته معاون توسعه مدیریت و سرمایه معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، با توجه به روند سیاست ها و برنامه های کلان کشور مبنی بر ضرورت تبدیل اقتصاد سنتی به اقتصاد دانش بنیان و لزوم حمایت از حوزه دانش بنیان مقداری تعجب آور است.
علیرضا دلیری روز دوشنبه در گفتگو با خبرنگار گروه علمی ایرنا با بیان اینکه سازمان برنامه و بودجه با افزایش بودجه معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری موافق بوده است و حتی رقم بودجه این معاونت را افزایش داده بود، در خصوص چرایی کاهش حدود 50 درصدی این بودجه اظهار بی اطلاعی کرد.

 تغییرات بودجه ای مجموعه های تحت مدیریت معاونت علمی
اما بررسی عددی لایحه بودجه سال 1398 بودجه کل کشور بیانگر آن است که بودجه تمام ستادها و زیرمجموعه های این معاونت به غیر از پارک علم و فناوری پردیس روند کاهشی داشته است.
از بین ستادها و مراکز وابسته، تنها بودجه پارک فناوری پردیس افزایش 44 درصدی دارد.
افزایشی که البته به گفته معاون توسعه مدیریت و سرمایه معاونت علمی، در حقیقت نسبت به سال گذشته روند کاهشی دارد چراکه درآمدهای امسال پارک در رقم بودجه پیشنهادی سال آینده جزو بودجه این مرکز محاسبه شده است.
دلیری افزود: باقی پارک های علم و فناوری با پیگیری های انجام شده حدود 72 درصد افزایش بودجه داشته اند اما پارک پردیس به دلیل اینکه ذیل معاونت است، عملا نسبت به لایحه چیزی حدود 50 درصد کاهش بودجه داشته و نسبت به سال گذشته کمتر شده است.

بودجه ستاد ویژه توسعه فناوری نانو:
بودجه ستاد ویژه توسعه فناوری نانو در سال 1397 معادل 72 میلیارد و 500 میلیون تومان بود که برای سال 1398 این رقم به 48 میلیارد و 650 میلیون تومان کاهش یافته است.
بعبارتی بودجه 1398 ستاد ویژه توسعه فناوری نانو نسبت به سال 1397 رقم 23 میلیارد و 850 میلیون معادل 32 درصد کاهش یافته است.

**بودجه صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران
20 میلیارد و 800 میلیون برای صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور در لایحه بودجه 98 در نظر گرفته شده اسست اما رقم تعیین شده در سال گذشته 31 میلیارد و 700 میلیون تومان بود.
بعبارتی بودجه این صندوق در سال 1398 نسبت به سال گذشته 10 میلیارد و 900 میلیون تومان یعنی 34 درصد کاهش یافته است.

بودجه پارک فناوری پردیس
30 میلیارد و 800 میلیون تومان برای پارک فناوری پردیس تعیین شده که بودجه مصوب سال گذشته این مرکز 21 میلیارد و 330 میلیون تومان بود.
بعبارتی بودجه 1398 پارک فناوری پردیس نسبت به سال 1397 رقم 9 میلیارد و 470 میلیون تومان یعنی 44 درصد افزایش یافته است.

بودجه ستادی معاونت علمی
**145 میلیارد و 800 میلیون تومان برای معاونت علمی تعیی شده است اما بودجه مصوب سال گذشته این نهاد 249 میلیارد و 450 میلیون تومان بوده است.
بعبارتی بودجه ستادی معاونت علمی 103 میلیارد و 650 میلیون یعنی حدود 71 درصد کاهش یافته است.

بودجه ستاد علوم و ففناوری های شناختی
8 میلیارد و 510 میلیون تومان برای ستاد توسعه علوم و فناوری های شناختی در نظر گرفته شده است که بودجه مصوب سال گذشته این ستاد 15 میلیارد و 430 میلیون بوده است.
بر این اساس، بودجه ستاد توسعه علوم و فناوری های شناختی معاونت علمی رقمی معادل 6 میلیارد و 920 میلیون یا 81 درصد کاهش یافته است.بودجه ستاد توسعه زیست فناوری
13 میلیارد و 850 میلیون تومان برای ستاد توسعه زیست فناوری معاونت علمی است که مصوب سال گذشته این ستاد 22 میلیارد و 300 میلیون تومان بود.
بعبارتی بودجه ستاد توسعه زیست فناوری معاونت علمی رقمی معادل 8 میلیارد و 450 میلیون تومان یعنی 61 درصد کاهش یافته است.

بودجه ستاد توسعه فناوری های نوین
22 میلیارد و 500 میلیون تومان برای ستاد توسعه فناوری های نوین در نظر گرفته شده است اما مصوب سال گذشته این ستاد 39 میلیارد تومان بود.
بعبارتی بودجه ستاد توسعه فناوری های نوین معاونت علمی رقم 16 میلیارد و 500 میلیون تومان یا 73 درصد کاهش یافته است.

 بودجه ستاد توسعه فناوری سلول های بنیادی
بالغ بر یک میلیارد و 550 میلیون تومان برای ستاد توسعه فناوری های سلول های بنیادی است که بودجه مصوب سال گذشته این ستاد 2 میلیارد و 790 میلیون تومان بود.
بعبارتی بودجه ستاد توسعه فناوری های سلول های بنیادی معاونت علمی رقم یک میلیارد و 240 میلیون تومان یعنی 80 درصد کاهش یافته است.

بودجه مرکز تعاملات بین المللی علمی و فناوری
بالغ بر 11 میلیارد و 500 میلیون تومان تحت عنوان بودجه مرکز تعاملات بین المللی علمی و فناوری تعیین شده است اما مصوب سال گذشته این معاونت 20 میلیارد و 800 میلیون تومان بود.
بعبارتی بودجه مرکز تعاملات بین المللی علمی و فناوری معاونت علمی رقمی معادل 9 میلیارد و 300 میلیون تومان معادل 80 درصد کاهش یافته است.
لایحه بودجه سال ۹۸ که چهارم دی ماه تقدیم مجلس شورای اسلامی شد، از دو بخش کلی «بودجه عمومی» و بودجه «شرکت‌های دولتی، موسسات انتفاعی وابسته به دولت و بانک‌ها» تشکیل می‌شود.
لایحه‌ای که دولت به مجلس برد با سقف ۱۷۰۳ هزار میلیارد تومانی بسته شده است که در مقایسه با ۱۲۲۳ هزار میلیارد تومان سال جاری تا ۴۸۱ هزار میلیارد تومان معادل ۴۰ درصد رشد دارد.

 

تاریخ انتشار 1397/10/11

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *