کارگروه های تخصصی مجمع

مجمع تشکل‌های دانش‌بنیان ایران یکی از نهادهای بخش خصوصی و وابسته به اتاق بازرگانی ایران و معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری است.
این مجمع به‌عنوان رابط میان اتاق بازرگانی ایران و معاونت با شرکت‌های دانش‌بنیان و نوآور فعال در عرصه تولید و صادرات و با هدف کمک به ایجاد فرصت‌های کار آفرینی و گسترش بازار محصولات و خدمات دانش‌بنیان در کشور شکل گرفته است.
ایجاد کارگروه‌های مختلف و امکان عضویت اعضای مجمع و بهره‌گیری از مزایا و خدمات آن یکی از خدمات متعددی است که توسط این تشکل بالادستی ارائه می‌شود

 

توانمند سازی
تجاری سازی
روابط عمومی
تجارت بین الملل