باشگاه اعضا

اسفند 13, 1399

انجمن بهینه سازی مصرف انرژی ایران

تاریخچه تاسیس انجمن طرح جامع تاسیس انجمن بهینه‌سازی مصرف انرژی ایران در دی‌ماه ١٣٨٥ به اتاق بازرگانی صنایع و معادن […]
اسفند 13, 1399

کانون طراحی مهندسی و طراحی مونتاژ ایران

تاریخچه در مهرماه سال 1371 تعدادی از واحدهای دارنده مجوزهای طراحی مهندسی و طراحی مونتاژ با مشورت و […]
اسفند 13, 1399

انجمن ناشران دیجیتال

اعضای هیأت مدیره: 1 – آقای محمدرضا طلائی2- آقای شهرام حاج قربانی3- آقای امیر جهان تیغ4- آقای سید […]
اسفند 13, 1399

انجمن صادرکنندگان خدمات فنی و ومهندسی ایران

شماره ثبت : رئیس هیأت مدیره: محدرضا انصاری دبیر: بهمن صالحی ورود به سایت انجمن
اسفند 13, 1399

سندیکای صنعت برق

اعضای هیأت مدیره: علی بخشی ـ رئیس پیام باقری – نائب رئیس نصر اله رهنما ـ نائب رئیس […]
اسفند 13, 1399

اتحادیه صادرکنندگان تجهیزات پزشکی

تاریخ ثبت :  شماره ثبت : 31690 بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي ايران تعداد اعضای اصلی :   شرکت […]