خرداد 27, 1399

مجمع تشکل های دانش بنیان وبینار آشنایی با مزایای دانش بنیان شدن را برگزار کرد؛خدمت هم در تعریف دانش بنیان گنجانده شود

مجمع تشکل های دانش بنیان وبینار آشنایی با مزایای دانش بنیان شدن را برگزار کرد؛خدمت هم در تعریف دانش بنیان گنجانده شود نشست آشنایی با مزایا […]
تیر 30, 1399

وبینار آشنایی با تسهیلات صندوق نوآوری و شکوفایی برگزار شد

وبینار آشنایی با تسهیلات صندوق نوآوری و شکوفایی برگزار شد به گزارش روابط عمومی مجمع تشکل های دانش بنیان ایران، نشست وبیناری معرفی خدمات مالی و […]
مرداد 1, 1399

در سخنرانی افشین کلاهی در میزگرد تخصصی روابط ایران و ایتالیا عنوان شد؛ مجمع تشکل های دانش بنیان پنجره ارتباطی صادرات به ایتالیا

در سخنرانی افشین کلاهی در میزگرد تخصصی روابط ایران و ایتالیا عنوان شد؛ مجمع تشکل های دانش بنیان پنجره ارتباطی صادرات به ایتالیا میزگرد تخصصی مجازی […]
شهریور 19, 1399

برگزاری پنجمین وبینار آشنایی با تسهیلات صندوق نوآوری با همکاری مجمع تشکل های دانش بنیان

برگزاری پنجمین وبینار آشنایی با تسهیلات صندوق نوآوری با همکاری مجمع تشکل های دانش بنیان به گزارش روابط عمومی مجمع تشکل های دانش بنیان ایران، نشست […]