کارگروه ها

شهریور 22, 1400

جلسه اول

نخستین جلسه کارگروه توانمندسازی مجمع تشکل‌های دانش‌بنیان ایران با حضور تعدادی از اعضا مورخ 1400/03/22 بصورت مجازی برگزار […]
شهریور 6, 1400

کارگروه تجارت بین‌الملل

کارگروه تجارت بین‌الملل با هدف شناسایی بازار صادرات محصولات دانش‌بنیان و حمایت از صادرات این محصولات تشکیل شده […]
شهریور 6, 1400

کارگروه تجاری‌سازی

کارگروه تجاری‌سازی با هدف برگزاری رویدادها و صادرات محصولات دانش‌بنیان، بازاریابی محصولات در دیگر کشورها، ایجاد نمایشگاه‌های دائمی […]
شهریور 6, 1400

کارگروه روابط‌عمومی

کارگروه روابط عمومی با هدف تعامل و شبکه‌سازی شرکت‌های بزرگ، به‌هم رسانی شرکت‌های بزرگ، شرکت‌های دانش‌بنیان و استارت‌آپ‌ها […]
شهریور 6, 1400

کارگروه توانمندسازی

کارگروه توانمندسازی با هدف آموزش‌های مورد نیاز زیست‌بوم نوآوری در حوزه‌های کسب‌وکار، صادرات، فناوری‌های نوین و کسب‌وکار دیجیتال […]