کارگروه تجارت بین الملل

شهریور 6, 1400

کارگروه تجارت بین‌الملل

کارگروه تجارت بین‌الملل با هدف شناسایی بازار صادرات محصولات دانش‌بنیان و حمایت از صادرات این محصولات تشکیل شده است. نخستین جلسه مورخ 1400/03/23 نخستین جلسه کارگروه […]
شهریور 22, 1400

جلسه اول

نخستین جلسه کارگروه توانمندسازی مجمع تشکل‌های دانش‌بنیان ایران با حضور تعدادی از اعضا مورخ 1400/03/22 بصورت مجازی برگزار شد. در این جلسه به نکاتی مانند لزوم […]