شهریور 6, 1400

کارگروه تجاری‌سازی

کارگروه تجاری‌سازی با هدف برگزاری رویدادها و صادرات محصولات دانش‌بنیان، بازاریابی محصولات در دیگر کشورها، ایجاد نمایشگاه‌های دائمی در دیگر کشورها و تسهیل در امر صادرات […]
شهریور 22, 1400

جلسه اول

نخستین جلسه کارگروه توانمندسازی مجمع تشکل‌های دانش‌بنیان ایران با حضور تعدادی از اعضا مورخ 1400/03/22 بصورت مجازی برگزار شد. در این جلسه به نکاتی مانند لزوم […]