شهریور 22, 1400

جلسه اول

نخستین جلسه کارگروه توانمندسازی مجمع تشکل‌های دانش‌بنیان ایران با حضور تعدادی از اعضا مورخ 1400/03/22 بصورت مجازی برگزار […]
شهریور 6, 1400

کارگروه توانمندسازی

کارگروه توانمندسازی با هدف آموزش‌های مورد نیاز زیست‌بوم نوآوری در حوزه‌های کسب‌وکار، صادرات، فناوری‌های نوین و کسب‌وکار دیجیتال […]