شهریور 22, 1400

جلسه اول

نخستین جلسه کارگروه توانمندسازی مجمع تشکل‌های دانش‌بنیان ایران با حضور تعدادی از اعضا مورخ 1400/03/22 بصورت مجازی برگزار […]
شهریور 6, 1400

کارگروه روابط‌عمومی

کارگروه روابط عمومی با هدف تعامل و شبکه‌سازی شرکت‌های بزرگ، به‌هم رسانی شرکت‌های بزرگ، شرکت‌های دانش‌بنیان و استارت‌آپ‌ها […]