امریه سربازی

تیر 21, 1401

افزایش ظرفیت جذب سرباز تخصصی در شرکت‌های دانش‌بنیان‌

با تلاش و پیگیری مجمع تشکل‌های دانش‌بنیان ایران، کمیسیون کسب وکارهای دانش بنیان ایران و کمیسیون اقتصاد نوآوری […]