اردیبهشت 5, 1402

دبیرکل مجمع تشکل‌های دانش‌بنیان: تولید برای رشد به چه عواملی نیاز دارد؟

دبیرکل مجمع تشکل‌های دانش‌بنیان ایران، تامین مواد اولیه ارزان‌قیمت، انرژی مورد نیاز بخش تولید، سرمایه در گردش واحدها […]
آبان 4, 1400

نقش اساسی تشکل‌های دانش‌بنیان در رفع نیازهای کشور

نایب رئیس هیات مدیره انجمن شرکت‌های دانش‌بنیان استان اصفهان، در گفتگو با روابط عمومی مجمع تشکل‌های دانش‌بنیان ایران، […]