سازمان استاندارد

خرداد 31, 1403

تشریح مزایای عضویت سازمان استاندارد در مجامع بین‌المللی با رویکرد جهش تولید

سید محسن میرصدری، عضو هیات مدیره مجمع تشکل‌های دانش‌بنیان و رئیس کمیسیون کسب و کارهای نوین و دانش‌بنیان […]