قانون جهش تولید دانش بنیان

مرداد 26, 1401

نگران محدود شدن دامنه اعتبار مالیاتی و نحوه اجرای ماده ۱۱ هستیم

رئیس مجمع تشکل‌های دانش‌بنیان ایران، با بیان اینکه در تدوین آیین‌نامه اجرایی قانون جهش تولید دانش‌بنیان بیش از […]
مرداد 8, 1401

لزوم همفکری با بخش خصوصی جهت تدوین آیین‌نامه‌های قانون جهش تولید

دبیرکل مجمع تشکل‌های دانش‌بنیان ایران، بازارسازی و فرصت حضور شرکت‌های دانش‌بنیان در زنجیره تامین دستگاه‌های اجرایی را از […]
مرداد 1, 1401

انتظار داریم نهادهای دولتی و عمومی فضای تعامل را بهبود ببخشند

نریمان صدری عضو هیات مدیره مجمع تشکل‌های دانش‌بنیان ایران پیرامون جایگاه بخش خصوصی در قانون جهش تولید دانش‌بنیان […]
تیر 14, 1401

فرصت‌هایی که قانون جهش تولید دانش‌بنیان فراهم می‌کند

رئیس مجمع تشکل‌های دانش‌بنیان ایران در پنل اقتصاد هوشمند که در سومین نمایشگاه شهر هوشمند ایران برگزار شد، […]
تیر 7, 1401

جای خالی بخش خصوصی در قانون جهش تولید دانش‌بنیان

رئیس مجمع تشکل‌های دانش‌بنیان ایران معتقد است در قانون جهش تولید دانش‌بنیان، نقش بخش خصوصی به درستی در […]