کارگاه آموزشی

شهریور 21, 1401

کارگاه آشنایی با مزایا و شرایط دانش‌بنیان شدن در حوزه کشاورزی برگزار شد

کارگاه حوزه کشاورزی از سلسله کارگاه‌های آشنایی با مزایا و شرایط دانش‌بنیان شدن توسط مجمع تشکل‌های دانش‌بنیان ایران […]
مرداد 9, 1401

کارگاه صنعت ساختمان توسط مجمع تشکل های دانش بنیان برگزار شد

کارگاه صنعت ساختمان از سلسله کارگاه‌های آشنایی با مزایا و شرایط دانش‌بنیان شدن توسط مجمع تشکل‌های دانش‌بنیان ایران، […]