کسب رتبه A برای مجمع تشکل های دانش بنیان در میان تشکل های اتاق بازرگانی

ایده های 124 شرکت دانش بنیان برای 27 نیاز فناورانه صنعت نان
اسفند 24, 1399
وبینار تخصصی توسعه صادرات تجهیزات پزشکی و دارویی به بوسنی و هرزگوین
اسفند 24, 1399

کسب رتبه A برای مجمع تشکل های دانش بنیان در میان تشکل های اتاق بازرگانی

مجمع تشکل های دانش بنیان ایران برای نخستین بار موفق به کسب رتبه A توسط معاونت تشکل های اتاق بازرگانی ایران شد.

به گزارش روابط عمومی مجمع تشکل های دانش بنیان ایران، مولفه های ارزیابی معاونت تشکل های اتاق بازرگانی ایران شامل: حکمرانی، عضویت (جلب مشارکت فعالان بخش/ صنعت مربوطه)، خدمات، تاثیرگذاری بر سیاست ها و تنظیم گری است. 

ارزیابی تشکلهای اقتصادی یکی از نخستین الزامات تعیین رویکرد سازمان های باالدستی  نظیر اتاق بازرگانی ایران در تعامل با تشکل ها به شمار می آید. طراحی یک مدل استاندارد که امکان ارزشیابی جامع  متناسب با ابعاد مختلف مدیریت تشکل ها را فراهم آورد پیش شرط اجرای طرح رتبه بندی تشکل های اقتصادی ایران محسوب میشود.
ارزیابی هدفمند و قاعده مند تشکل های کسب و کار نیازمند بهره گیری از یک چارچوب نظری استاندارد و استناد به الگویی قابل توسعه به منظور تعیین مولفه های اصلی و شاخص شاخصها  و در نهایت تعریف شاخص های ارزیابی است. یکی از جامع ترین مدل های مفهومی موجود که از قابلیت تبیین و تشریح محورهای کلیدی و ماموریت های اصلی سازمان های میانجی  ازجمله تشکل های اقتصادی  برخوردار است، مدل اشمیتر و استریک است که به خوبی بیانگر ماهیت کارکردی این دسته از سازمان هاست. برمبنای مدل اشمیتر یک تشکل کسب و کار  عضومحور  باید به گونه ای عمل کند که عالوه بر اینکه  بمنظور تامین منابع مورد نیاز و پایداری سازمانی  خدمات ویژه ای به اعضا ارائه میکند بتواند مشوق های قانع کننده ای به نهادهای حاکمیتی  تاکید بر سازمان های دولتی  ارائه نماید تا قابلیت اعمال نفوذ و تاثیرگذاری بر تصمیمات و سیاست های کلان دولتی را داشته باشد. این منطق مبادله در مدل مذکور در دو وجه “منطق عضویت” و “منطق نفوذ” قابل تحلیل است موفقیت در تحقق این اهداف، وابسته به برخورداری از نوعی “عقلانیت اداری” و “عقلانیت  نمایندگی” است که در عمل چهار محور اساسی تعادل بخشی به فعالیت های یک تشکل اقتصادی را در بر میگیرد.

بر مبنای این معیارها مجمع تشکل های دانش بنیان موفق به کسب رتبه A در میان تشکل های زیرمجموعه اتاق بازرگانی ایران شده است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *