اردیبهشت 12, 1393

نشست هم اندیشی بررسی راهکارهای تعامل اتاق بازرگانی ایران و پارک های علمی و فناوری

دوشنبه 20 بهمن ماه ساعت 10 الی 12
آذر 19, 1398

نشست هم اندیشی مجمع تشکل های دانش بنیان ایران و فرابورس برگزار شد

نشست هم اندیشی مجمع تشکل های دانش بنیان ایران و فرابورس برگزار شد نشست هم اندیشی مجمع تشکل های دانش بنیان ایران و فرابورس با هدف […]
اردیبهشت 7, 1399

رئیس جمهور در نشست فعالان بخش خصوصی اقتصاد کشور: روابط بخش خصوصی و دولت باید نزدیکتر و هوشمندانه تر بشود

رئیس جمهور در نشست فعالان بخش خصوصی اقتصاد کشور: روابط بخش خصوصی و دولت باید نزدیکتر و هوشمندانه تر بشود به یک تحول در بخش تولید […]
خرداد 11, 1399

پنل کاربردهای ناوبری در پروژه سپهتن/ زوایای پنهان و آشکار سپهتن از دیدگاه بخش خصوصی

پنل کاربردهای ناوبری در پروژه سپهتن/ زوایای پنهان و آشکار سپهتن از دیدگاه بخش خصوصی سامانه پیمایش هوشمند تردد ناوگان حمل و نقل جاده‌ای کشور موسوم […]